BGWeb personvernerklæring


Denne personvernerklæringen forteller hvordan BGWeb - Registrert firmanavn OnkelB samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

 

1. Når samler OnkelB inn personopplysninger?

Når du besøker nettsidene våre lagrer vi ikke informasjonskapsler (cookies) om deg.
Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

Du har bedt OnkelB om veiledning eller sendt oss en klage
Du har bedt om innsyn etter offentlighetsloven
Du har meldt deg på et kurs eller et seminar
Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
Vi får også opplysninger indirekte av følgende årsaker:

En avviksmelding inneholder opplysninger om deg
En klage eller veiledningssak inneholder opplysninger om deg
Vi mottar opplysninger om deg fra et annet myndighetsorgan

 

2. Dine rettigheter


Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveinng, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til OnkelB.

 

3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?


Webanalyse
Når du besøker www.bgweb.no bruker vi et verktøy, GDPR, for å analysere din bruk av nettsiden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert form og vi kan ikke spore opplysninger tilbake til den enkelte bruker.
Vi samler inn hele IP-adresser og all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

 

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. OnkelB bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Du kan lese mer om du ulike informasjonskapslene vi benytter lenger ned.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres i brukerens nettleser.
Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no)

 

4. Hva registreres når du kontakter oss?


Telefon
Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om hvorfor du ringte. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

E-post
Vi bruker TLS-kryptering for å sikre vår e-postkommunikasjon. De fleste webmailtjenester støtter dette, og din e-postkommunikasjon med oss vil da være sikret. Vi ber likevel om at du ikke sender sensitive personopplysninger eller beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da vi ikke kan garantere at din e-postleverandør støtter TLS.
Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare.

Klage til OnkelB
Når OnkelB behandler klager, behandler vi opplysninger for å kunne gjennomføre våre lovpålagte oppgaver. Dette inkluderer blant annet kontaktinformasjon og annen informasjon som er nødvendig for å kunne behandle saken. Dette kan inkludere opplysninger om lovovertredelser, helseopplysninger, opplysninger om arbeidsforhold og lignende.

Abonnere på nyhetsbrev
OnkelB sender ut nyhetsbrev på e-post til de som ønsker. Nyhetsbrevet inneholder veiledning, nyhetssaker, høringsuttalelser, informasjon om kurs, nye innlegg fra Personverbloggen og annet personvernrelatert innhold.
E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du melder deg av nyhetsbrevet. Du kan melde deg av ved å trykke på lenken for dette i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss.

OnkelBs bruk av databehandlere
OnkelB har i dag en IKT-driftsmodell der vi drifter en stor del av våre systemer selv, men der vi også har overlatt driften av noen systemer til eksterne parter. Der vi drifter selv, bruker vi også eksterne konsulenter.

Vi har en serverpark med et virtuelt servermiljø som vi drifter selv. Her har vi en avtale med Multihost om støtte dersom vi trenger det.

Nettsidene til BGWeb er hostet hos i et norsk datasenter.

 

Flytt gratis til oss

Ønsker du å samle alle dine domener på ett sted, eller kanskje du ønsker å benytte et firma som yter service.

Vi gjør det enkelt for deg.

Ta kontakt med oss nå.

Telefon: 45 24 62 50